🔹خلق ٣ميليون رنگ
🔹امکان برنامه ریزی هوشمند، به همراه تغییر رنگ با رقص نور دلخواه برای مناسبت ها
🔹امکان کنترل رنگ، دیم به وسیله گوشی و از راه دور
🔹امکان مجزاسازی برنامه ریزی و … بخش های مختلف نورپردازی نما جهت اجرای برنامه های رقص نور متنوع