کنترل شیر گاز زیپاتو یک دستگاه ایمنی می باشد که قادر است در شرایط اظطراری مانند نشت آب و یا گاز به کمک ما بیاید و از یک اتفاق جلوگیری نماید. این کنترل کننده هوشمند را می توان بر روی انواع شیر گاز و یا شیر مایعات مانند آب با اندازه های ½” , ¾” , ۱”, ۱/۲۵” ۱/۵” نصب نمود.

این کنترل شیر هوشمند با پروتکل Z-Wave Plus با کنترلر مرکزی خانه هوشمند ارتباط برقرار می نماید و می تواند سناریو های تعیین شده را اجرا کند. زمانی که یک اتفاق مانند نشت آب توسط سنسور تشخیص نشت آب و یا نشت گاز توسط سنسور تشخیص نشت گاز و یا حتی یک اتفاق بسیار خطرناک مانند نشت گاز منو اکسید کربن توسط سنسور تشخیص نشت گاز منو اکسید کربن به کنترلر مرکزی خانه هوشمند گزارش می شود،

کنترلر مرکزی خانه هوشمند با یک پیام به کنترل شیر گاز باعث فعال شدن و بسته شدن شیر گاز و یا آب می شود. زمان بسته شدن و یا باز شدن شیر توسط این کنترل هوشمند بین ۵ تا ۱۰ ثانیه طول می کشد.

منبع تغذیه این کنترل هوشمند یک آداپتور ۱۲ ولت ۱ آمپر است. در زمان قطع برق و یا زمانی که بخواهیم شیر را بصورت دستی باز یا بسته کنیم، ضامن زیر کنترل هوشمند را آزاد و آن را از حالت اتوماتیک و هوشمند تبدیل به حالت عادی و دستی می نماییم.

جنس بدنه این کنترل هوشمند از آهن بوده و می تواند در برابر ضربه و فشار مقاومت نماید.